Polska chemia oficjalnie uznana za branżę strategiczną dla polskiej gospodarki

Polski przemysł chemiczny został oficjalnie uznany za branżę strategiczną. Wielomiesięczne prace i starania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego okazały się skuteczne i Polską Chemię, jako jeden z fundamentalnych sektorów dla rozwoju krajowej gospodarki, wpisano do Polityki Przemysłowej Polski, która została ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.