Sprawozdanie Prezesa URE za 2020 r: spadek koncentracji w produkcji energii elektrycznej

W 2020 r. w Polsce spadły wskaźniki koncentracji w produkcji energii elektrycznej, wzrosła natomiast koncentracja na rynku gazu – wynika ze sprawozdania z działalności Prezesa URE za zeszły rok.