Białoruś wstrzymuje dostawy ropy do Polski

Białoruś poinformowała o wstrzymaniu dostaw ropy do Polski.