Kolejny milion zł na oddział neurologii w Zambrowie

Dotacja z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów pomoże sfinansować wkład własny w projekcie dotyczącym utworzenia i doposażenia oddziału neurologii w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Szpital otrzymał już 8 mln zł z funduszy unijnych na utworzenie i doposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej.