ZUS: od 16 maja zmienią się formularze zgłoszeniowe

W najbliższą niedzielę wchodzi w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń.
W dokumentach zgłoszeniowych – ZUS ZUA i ZUS ZZA – trzeba będzie podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. „Pozwoli to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach” – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.