Enea: 406 mln zł zysku w pierwszym kwartale

W I kwartale 2021 r. Grupa Enea wypracowała 923 mln zł EBITDA oraz ponad 5 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 406 mln zł wobec 459 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r.