PSP o konsultacjach projektu ustawy o OSP: kontrowersje budzą m.in. mundury i dodatki emerytalne

Największe kontrowersje wśród strażaków ochotników budzą przepisy dotyczące umundurowania, a także kwestie wysokości i okresu, po jakim wypłacany byłby dodatek emerytalny, czy wprowadzenie w OSP jednostek ratowniczo-gaśniczych – powiedział rzecznik prasowy PSP mł. bryg. Krzysztof Batorski.