Będzie protest funkcjonariuszy Służby Więziennej. Chodzi m.in. o dodatki służbowe

Sprawa dodatków służbowych przyznawanych funkcjonariuszom Służby Więziennej to w ostatnim czasie jedna z głównych osi sporu między mundurowymi a szefostwem formacji. Funkcjonariuszom, reprezentowanym przez związkowców, chodzi o kompleksową reformę sytemu, zakładającą przede wszystkim wprowadzenie zachęty finansowej do pozostania w służbie 'możliwie długo'. Propozycję rozwiązania tego problemu przygotował wprawdzie Centralny Zarząd Służby Więziennej, jednak jak się okazało pomysły kierownictwa SW nie wyszły naprzeciw oczekiwaniom mundurowych. Dodatkowo, sprawę komplikuje fakt, że kwestia dodatków służbowych to nie jedyny problem, a w związku z ich 'kumulacją' jeden ze związków zawodowych działających w formacji zamierza rozpocząć akcję protestacyjną.