Orlen jako pierwsza spółka z Polski wyemituje zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro

PKN Orlen zakończył proces budowy księgi popytu i jeszcze w maju br. przeprowadzi emisję 7-letnich obligacji o wartości 500 mln euro z kuponem na poziomie 1,125%. Pierwsza w historii Koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro. Oznacza to, że popyt na zielone obligacje PKN Orlen aż 6-krotnie przewyższył wielkość zakładanej emisji.