Komitet Monitorujący w pełni cyfrowy

XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO na lata 2014-2020 odbyło się 21 maja na platformie ZOOM z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.