Z mafii do strażaków. Sprzęt przekazany dzięki 'covidowym' przepisom

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przekazał warszawskim strażakom sprzęt odebrany tzw. mafii tytoniowej. Wśród przekazanych przedmiotów są m.in. generator prądu, agregat prądotwórczy i kompresory powietrza.