Francja traktuje Polskę jak raj podatkowy

Unia Europejska to szereg swobód gospodarczych, w tym ta dotycząca swobody świadczenia usług na terenie Wspólnoty. Polska w oczach francuskiego urzędnika to jednak raj podatkowy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i wpływy podatkowe stanowią – zdaniem Marka Benio, wiceprezesa Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (EIMP) – istotę sporu między polskimi usługodawcami a francuską administracją.