Wady w przetargu na karabiny wyborowe dla policji

Komenda Główna Policji unieważniła postępowanie na dostawę karabinów wyborowych kal. 7,62×51 mm. Jak się okazało, postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a związaną z testami, tj. oceną techniczną i jakościową broni.