Kwalifikacja wojskowa w 2021 r. na terenie powiatu nowotarskiego

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2021 ROKU NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terytorium Województwa Małopolskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 09 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. Na terenie Powiatu Nowotarskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w…