Czas na aktualizację zasad kwalifikacji dla kandydatów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Ministerstwo Sprawiedliwości robi porządki w papierach i wprowadza modyfikacje do przepisów. W planach ma zmianę zasad kwalifikacji dla kandydatów i funkcjonariuszy Służby Więziennej, a dokładnie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby. Zmieni się m.in. spojrzenie formacji na tatuaże.