Miliony złotych z resortowego przydziału na projekty AGH. Wątki kosmiczne

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydzieliło na cele realizacji projektów akademicko-naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie blisko 14,5 mln PLN dofinansowania. Wśród przedsięwzięć wspartych przez MEiN znalazły się między innymi: budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego, inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi, a także badania nad innowacyjnymi materiałami pędnymi dla napędów hybrydowych.