Odbiór przesyłki w wakacje w innej placówce Poczty Polskiej możliwy do zgłoszenia online

Sezon wakacyjny często wiąże się z wyjazdami i zmianą miejsca pobytu. Odbiór paczki może być wtedy utrudniony ze względu na nieobecność w miejscu zamieszkania. Poczta Polska oprócz możliwości przekierowania przesyłki czy jej przechowywania, wprowadziła też opcję poste restante – dzięki której paczka może zostać odebrana w dowolnej placówce. Chęć skorzystania z wszystkich usług można zgłosić online.