Konfederacja Lewiatan: E-doręczenia sądowe do poprawki

Z dniem 3 lipca br. weszły w życie zmiany prawne, których celem jest częściowa cyfryzacja sądownictwa. Sądy będą doręczać profesjonalnym pełnomocnikom, między innymi adwokatom i radcom prawnym, część pism sądowych przez portale informacyjne sądów powszechnych.