Całkowite zamknięcie drogi w Chochołowie od dnia 08.07.2021 do 31.07.2021

ZAWIADOMIENIE Dotyczy umowy UG/34/2020 z dnia 06.08.2020 pn: „ WYKONANIE REMONTU DROGI GMNINNEJ DO DZIANISZA” w miejscowości CHOCHOŁOW ( w km 0+000-0+993) W związku z realizacją ww umowy, informuję o kolejnym etapie prac budowlanych, które prowadzą do całkowitego zamknięcia drogi od dnia 08.07.2021 do 31.07.2021 zgodnie z numerem ewidencyjnym projektu organizacji ruchu: 91/4511/58/2021 zatwierdzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.