Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

Szanowni mieszkańcy! uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024”. Celem tego opracowania jest określenie, a następnie…