Warsztaty dla dzieci

Koło Gospodyń Wiejskich Ko-bitka z Ładzina zaprasza dzieci i młodzież z okolic Ładzina na wakacyjne warsztaty do świetlicy wiejskiej w Ładzinie.