Dzięki dotacji w gminie Janów powstanie centrum kulturalno-rekreacyjne

Gmina Janów otrzyma ponad 400 tys. zł na przeprowadzenie prac remontowych i odtworzeniowych. Po to, aby przywrócić stary budynek do stanu, który pozwoli na jego użytkowanie. Będzie on wykorzystywany na potrzeby miejscowej społeczności.