Duży wzrost przychodów spółki energetycznej Dominiki Kulczyk

Polenergia, polska prywatna grupa energetyczna, w I kwartale 2021 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 637 mln zł wobec 459 mln zł w I kwartale notując skorygowany zysk EBITDA w wysokości prawie 76 mln zł wobec ponad 94 mln zł w I kwartale 2020 – wynika z raportu spółki za I kwartał 2021.