Więcej pieniędzy na nagrody i dodatki dla funkcjonariuszy SG? Wniosek trafił do szefa MSWiA

Czy Mariusz Kamiński znajdzie w budżecie resortu spraw wewnętrznych i administracji dodatkowe środki na wypłaty nagród motywacyjnych i dodatków dla funkcjonariuszy Strazy Granicznej? Jak pisze we wniosku skierowanym do szefa MSWiA przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa, pieniądze, którymi dziś dysponuje formacja, 'są niewystarczające i uniemożliwiają właściwe wynagrodzenie funkcjonariuszy'. Kolasa dodaje też, że 'wyróżnienie w miesiącu maju tylko niecałych 10% funkcjonariuszy Straży Granicznej było kontrowersyjne i wywołało rozgoryczenie'.